© RSV

Dnešný symbol Carnunta Heidentor bol kedysi slávobránou pred hradbami civilného mesta.

Bránu pohanov - Heidentor, nachádzajúcu sa približne 900 m južne od mestskej štvrte Rimanov  Carnunta, vybudovalo mesto s najväčšou pravdepodobnosťou počas vlády cisára Konštancia II (Constantius II ,  351–361 n. l.). Pôvodne ide o monument v tvare quadrifronu, monumentu s dvojitými bránam medzi štyrmi piliermi. Vonkajšie rozmery tvorili „kocku“, s dĺžkou strán 14,5 metra. Mohutný podstavec na sochu uprostred pripomína význam monumentu slávobrány, kvôli nemu však nebol možný prejazd popod oblúk. Na cca  4,3 m vysokom podstavci sa pravdepodobne týčila socha cisára v nadživotnej veľkosti.

Vstup voľný

© RSV