Najdôležitejšie udalosti v rímskej štvrti

Získate ucelený prehľad o histórii a živote Rimanov v Carnuntume. Počas prehliadky so sprievodcom si prezriete najvýznamnejšie zrekonštruované budovy v rímskej štvrti. Trasa vás zavedie k nádhernému mestskému palácu villa urbana a pôsobivým rímskym termálnym kúpeľom s nepretržite fungujúcim starovekým podlahovým kúrením.

Trvanie: 1 h
Cena za lístok: 14 €
Minimálna veľkosť skupiny: 20 osôb

© RSV