Dôležitė informácie

  • interaktívne programy
  • prispôsobené individuálnym potrebám
  • vedecky podložené a zároveň hravé kultúrne sprostredkovanie
  • Čiastočne bezbariérové
  • reštaurácia a detské ihrisko v areáli rímskej štvrte
  • bezplatné zrušenie rezervácie do 7 dní pred podujatím
  • Minimálny poplatok za všetky programy pri počte 20 detí/mladých ľudí
  • Na stretnutie si so sebou prineste elektronické potvrdenie rezervácie
  • Prosím, informujte nás aj o návštevách škôl bez sprievodcu!

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List