Rímske mesto 7. mája 2023 na ZDF

7. mája 2023 odvysiela ZDF o 19:30 hod. dokumentárny film Terra X "Európa v období migrácie". Rímske mesto Carnuntum je v ňom nielen výrazne zastúpené, ale všetky moderácie s Mirkom Drotschmannom boli natočené a zaznamenané priamo v našom rímskom meste. Dokument si môžete pozrieť aj po skončení v TV-Thek.

 

Obsah dokumentárneho filmu:

"Sťahovanie národov" je názov, ktorým sa v Európe označuje búrlivé obdobie medzi starovekom a stredovekom, keď germánske skupiny bojovníkov rozvrátili Rímsku ríšu.  

 

Sťahovanie národov je bezpochyby jedným z epochálnych zlomov v európskych dejinách. Pol tisícročia Rimania ovládali veľkú časť kontinentu. V 5. a 6. storočí však bolo Večné mesto Rím dvakrát vyplienené, najprv Vizigótmi a potom Vandalmi. Nakoniec na trón zasadol bezmocný detský cisár, ktorého napokon zosadil germánsky vojvodca. Ako k tomu došlo?

© Tobias Sundermann / ZDF / Gruppe 5 Filmproduktion

V žiadnom prípade nie homogénne etnické skupiny

 

Na ceste po Európe sa Mirko Drotschmann stretáva s výskumníkmi, ktorí sa na vtedajšie udalosti pozerajú novým pohľadom. Začína sa to už pri pojme "národy". Vizigóti či Vandali totiž v žiadnom prípade neboli homogénnymi etnickými skupinami, ale vznikli až v priebehu migrácie splynutím najrôznejších etnických skupín. Navyše je zrejmé, že tieto "národy" nechceli zničiť Rímsku ríšu, ale podieľať sa na jej prosperite. S týmto cieľom nielen plienili, ale aj obchodovali a dokonca bojovali za Rimanov - ako Alarich, vodca Vizigótov.

 

Po vzore Rimanov Vizigóti v 6. storočí vybudovali kráľovské mesto Reccopolis na území dnešného Španielska; metropolu, ktorá v tom čase zatienila aj mnohé rímske osady, ako dokazujú najmodernejšie metódy prieskumu pomocou geomagnetických sond a laserových dronov. Stavebný úspech, ktorý sa "barbarom" dlho nepripisoval. Výskumníci sa zameriavajú aj na podnebie ako dôležitý faktor, ktorý poháňal "sťahovanie národov": chladné obdobie pravdepodobne vyhnalo Hunov z Ázie do Európy a umožnilo Vandalom preniknúť do Rímskej ríše na Silvestra v roku 406.

 

Stopy migrácie v jazyku a génoch

 

Migrácie v neskorej antike zanechali stopy v našich jazykoch a génoch: napríklad názov Anglicko svedčí o tom, že Anglo-Sasi v 5. storočí ovládli Britániu. A hoci prisťahovalci z kontinentu boli v tom čase v menšine, geneticky prevládali: Genetické analýzy ukazujú, že viac ako polovica anglických mužov má anglosaských predkov.

 

Rím nebol postavený za deň - ani nepadol za deň. Na Východe zostalo impérium v podobe Byzantskej ríše aj v 15. storočí. Na Západe po Rimanoch zdedili Karol Veľký a Frankovia, ktorých podporovala rímskokatolícka cirkev. V novej podobe rímska idea vlády žila ďalej; vo Svätej ríši rímskej národa nemeckého pretrvala až do roku 1806. Obdobie "sťahovania národov" dnes neznamená ani tak koniec Rímskej ríše, ako skôr kombináciu kultúr a tradícií, ktoré dodnes formujú Európu.