Carnuntum App

Carnuntum App „na doma“

Všetky funkcie aplikácie Carnuntum App si môžete stiahnuť z každého miesta. Naštartujte modus „Zuhause“ (doma) a získajte virtuálne pohľady Carnunta a 3D skeny nálezov priamo na Váš smartfón.

Pri potulkách po mestskej štvrti a skúmaní rímskych nálezov po dávnych obyvateľoch Carnunta želáme príjemnú zábavu!

 

Objavte veľa noviniek

Carnuntum App

Mimoriadnym prínosom je nová bezplatná aplikácia Carnuntum App. Sprostredkúva predstavu mesta v dobe jeho rozkvetu pred 1700 rokmi. Na displeji smartfónu alebo tabletu sa objavia - v situácii i perspektíve precízne umiestnené - aj tie časti mestskej štvrte, ktoré tisícročia oddychujú nedotknuté pod nánosmi pôdy .

S pomocou Carnuntum App „odčarujete“ zo stáročného spánku aj zábavnú štvrť mesta Carnuntum. Amfiteáter, gladiátorskú školu, taverny a obchody so suvenírmi však objavíte naživo a okamžite.

CarnuntumApp

 

Virtuálna realita

Spoznaj po prvýkrát i tie zákutia Carnunta, ktoré tisícročie oddychovali v zemi. V siedmich východiskových bodoch sa na fotoaparáte smartfónu objavia virtuálne neviditeľné antické stavby. Prostredníctvom AR-aplikácie, ktorá  pospája snímky reálneho a digitálneho sveta, ti umožní zažiť minulosť na vlastnej koži.

 

AR – Augmented Reality Rozšírená realita

Rozšírená realita – tu máš možnosť, aby si doplnil dnešnú realitu o kedysi existujúce budovy. Virtuálne stavby sa vo fotoaparáte Tvojho mobilu premiestnia do skutočného obrázku uloženého v smartfóne.

VR – Virtual Reality  Virtuálna realita

ti ukáže virtuálny obrázok Carnunta, ako kedysi vyzeralo. Obráť svoj smartfón do rozličných smerov, aby si mohol všetko riadne vnímať..

Virtual Reality 3D

Virtuálne scény môžeš zažiť i v moduse 3D. Na to potrebuješ okuliare na pozeranie 3D-záznamov, ktoré dostaneš kúpiť v shope Carnuntum.

Východiskové body

Svoju VR/AR prehliadku môžeš naštartovať zo siedmich východiskových bodov Carnunta. Mapa ti ukáže, kde ich nájdeš. Na jednotlivých východiskových bodoch sú k dispozícii informačné tabule, na ktorých uvádzame logo aplikácie. Naskenuj si tieto tabule, aby si mohol vyštartovať na prehliadku!!

 

Nálezy

Vyber si jeden z oboch tematických  tematických okruhov „Život a Bývanie“ alebo „Priazeň Bohov“ Ak sa budeš počas prechádzky rímskym civilným mestom nachádzať v blízkosti niektorého z exponátov, objaví sa na dispeji tvojho smartfónu upozornenie. Exponát môžeš pozorovať prostredníctvom 3D scanu objektu na jeho skutočnom mieste nálezu zo všetkých uhlov pohľadu a prostredníctvom dropdown-menu získaš podrobné informácie o tomto náleze.

Priazeň bohov

Pretože Rimania verili, že za mnohými ranami osudu a prírodnými úkazmi treba hľadať zásah „zhora“, uctievali množstvo božstiev; každé z nich malo pridelené právomoci v inej oblasti života. Náboženské obrady určovali aj všetky dôležité udalosti súkromného života, teda narodenie, sobáš i smrť. Príbytok a jeho bezprostredné okolie, ale aj pracovisko malo ochrancov – špecialistov: lárov a penátov.  Nehmotní penáti boli ochrancami domu, krbu a zásob v špajzi. Lárovia boli duchovia predkov a ochrancovia domova. Často sú zobrazovaní ako tancujúci mladíci s vlajúcim plášťom. Aby si Rimania získali a udržali ich priazeň, museli vykonávať tradičné obetné rituály, a to hlavne počas sviatkov a v termínoch výročí – t. j. narodenia a úmrtia. Uctievanie sa konalo v tzv. Laráriách, malých schránkach v tvare chrámov alebo v kultových výklenkoch v domácnosti.

Každodenný náboženský život sa praktizoval aj v súkromných kultových spoločenstvách (collegia). Tie tvorili akúsi sociálnu sieť vtedajšej spoločnosti. Jednoduchí ľudia mimoriadne často obetovali bohovi, ktorý sa volal  Silvanus; ochrancovi domu a vlastníctva, patriacemu popri Jupiterovi k najčastejšie oslovovaným božstvám v Carnunte. V spoločnosti Rimanov zohrávala dôležitú úlohu aj poverčivosť a mágia. 

Amulety a symboly odvracajúce zlo sa mali postarať o ochranu voči zlu, zaklínadlá mali ich účinok v tichu rozvíjať.

Život a bývanie

Civilná štvrť mesta Rimanov Carnunta otvára jedinečné okno do minulosti na prelome 3. a 4. stor. n. l.,obdobia hospodárskeho rozkvetu a prosperity obyvateľstva. Carnuntum - obchodný uzol na križovatke Jantárovej cesty a Limes Romanum sa stalo dôležitým miestom živej výmeny tovaru všetkého druhu.

Na prevažnej väčšine domov vidno znaky slušnej životnej úrovne obyvateľov strednej vrstvy Carnunta. Veľkorysé riešenie domov a ich solídna vybavenosť sú popri archeologických nálezoch výbornej kvality dôkazmi všeobecného blahobytu mnohých obyvateľov mesta.
Villa urbana, nádherný mestský palác, prezentuje prekvapujúco vysokú úroveň a životný štýl najvyššej vrstvy obyvateľov Carnunta. Kto si to mohol dovoliť, pokúšal sa exportovať životný štandard z Ríma aj do najvzdialenejších provincií ríše.

Popri písomných záznamoch z minulosti predstavujú archeologické nálezy z terénu najdôležitejšie pramene našich poznatkov o živote v meste Rimanov. Každý z predmetov poskytuje cenné informácie a rozpráva o každodennom živote bývalých obyvateľov Carnunta.

 

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List