UNESKO svetska kulturna baština Dunavski limes

Dunavski limes, to jest utvrđenja duž Dunava u Bavarskoj, Austriji i Slovačkoj, posle Hadrijanovog i Antoninovog zida u Velikoj Britaniji, kao i „Gornjogermanskog-retijskog limesa“ u Nemačkoj čini treći deo velikog projekta „Frontiers of the Roman Empire“ (Granice Rimskog carstva).

Rimsko carstvo je bilo jedno od najvećih carstava u istoriji sveta i najveći teritorijalni obim dostiglo je za vreme cara Trajana na početku 2. veka naše ere. Obuhvatalo je površinu od preko 6,2 miliona km² i njegove preko 7.500 km duge granice činile su reke, kopnene granice sa preprekama napravljenim ljudskom rukom, planinskim vencima i pustinjskim područjima.

Pod nazivom projekta „Frontiers of the Roman Empire“ (Granice Rimskog carstva) sada je njihova kompletna trasa kao svetska baština UNESKO-a stavljena pod zaštitu međunarodne zajednice.

Limes je vekovima predstavljao granicu između Rimskog carstva i nezavisnih teritorija koje su naseljavala germanska plemena i protezao se od Severnog mora do Crnog mora. Dunav je činio prirodnu severnu granicu rimske imperije na teritoriji Bavarske, Austrije, Slovačke, Mađarske i dalje nizvodno. Uprkos prirodnoj prepreci koju predstavlja sama reka, granica je bila jako utvrđena, da bi se granica carstva učinila bezbednom, ali i da bi se osigurao regulisani transfer robe.

Austrijski deo Dunavskog limesa dužine od 360 kilometara obezbeđivala su 4 legijska logora, 14 logora za pomoćne trupe i 20 poznatih stražarskih kula (burgi). Stvarni broj stražarskih kula je verovatno bio znatno veći. Najpoznatiji legijski logori u austrijskom delu bili su Lauriacum (Ens), Vindobona (Beč) i Carnuntum. U slučaju nekontrolisanog prelaska granice od strane germanskih naoružanih grupa, kontinualni lanac signala između stražarskih kula i logora omogućavao je brzu reakciju rimske vojske.

© RSV

Karnuntum – svetska metropola na Dunavskom limesu

Carnuntum duž dunavskog limesa zauzima istaknut položaj. Pod zaštitom jednog legijskog logora i jednog logora za pomoćne trupe, glavni grad rimske provincije Gornje Panonije je kao sedište namesnika narastao do svetske metropole sa oko 50.000 stanovnika i površinom od 10 km2. Kao jedini grad te veličine i značaja, on se osim toga nalazio direktno na granici, na raskrsnici ćilibarskog puta, koji je bio jedna od najznačajnijih veza između severa i juga, i puta uz limes, koji je bio jedna od najznačajnijih veza između zapada i istoka Rimskog carstva.


Trgovina i kulturna razmena podsticali su procvat kulture i blagostanja. Maslinovo ulje, vino, riblji umak kao začin za jelo, te urme i smokve uvoženi su iz mediteranskog područja, fino posuđe se nabavljalo iz Italije ili Galije. Brojni delovi nakita, skulpture ili fragmenti veličanstvenih fresaka još i danas svedoče o luksuznom načinu života u antičkom Carnuntumu.

© RSV
© ISTER
  • Da JavaScript dekativiert ist, werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Da dein Browser nicht supportet wird, werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Auf Grund von zu geringer Bandbreite werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Auf Grund von zu schwacher Hardware werden einige Inhalte nicht geladen.