© RSV

Kupite svoje ulaznice povoljno i jednostavno preko interneta i informirajte se o odgovarajućim opcijama obilazaka s vodičem

Naše lokacije

© RSV

 

1: Rimska gradska četvrt 
2: Amfiteatar civilnog grada 
3: Škola za gladijatore 
4: Poganska vrata 
5: Amfiteatar vojnoga grada 
6: Muzej Carnuntinum 

Usluge rimskoga grada

© RSV
  • Da JavaScript dekativiert ist, werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Da dein Browser nicht supportet wird, werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Auf Grund von zu geringer Bandbreite werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Auf Grund von zu schwacher Hardware werden einige Inhalte nicht geladen.