Carnuntum je nekoć bio jedan od najvažnijih gradova rimske provincije Panonije. Kao bastion na dunavskom limesu naspram susjednog Barbarikuma i čvorište Jantarskog puta, bio je od velike strateške, političke i gospodarske važnosti. Više o povijesti Carnuntuma saznajte ovdje.

© RSV

1: Roman quarter 2: Amphitheater Civil City 3: School of Gladiators 4: Heathens Gate 5: Amphitheater Military City

Iako je u začecima bio samo privremeni zimski vojni logor, Carnuntum je između 1. i 4. stoljeća p. Kr. izrastao u glavni grad rimske provincije Gornje Panonije s oko 50 000 stanovnika. Osim vojnog logora i okolng vojnog grada, izvan vojne zone razvio se i procvjetali civilni grad (municipium).

Limes, granica Rimskog Carstva na sjeveru, obilježena je u Carnuntumu rijekom Dunav. Carnuntum se razvio u važnu rimsku metropolu, ne samo zbog vojno važnog mjesta za obranu granica carstva, već i zbog blizine važnih trgovačkih putova.

6. p. Kr. / Kasniji car Tiberije gradi utvrđeni zimski logor na području Carnuntuma; Početak prisutnosti Rimskog Carstva u Carnuntumu

od 41. do 54. p. Kr. / Gradi se vojni logor

od oko 70. p. Kr. / Prvi val naseljavanja u civilnom gradu (područje rimske gradske četvrti u Petronell-Carnuntumu)

od 81. do 96. p. Kr. / Pod carem Domicijanom grade se pomoćna utvrda i amfiteatar vojnog grada.

Oko 124. p. Kr. / Car Hadrian dodjeljuje Carnuntumu gradsku povelju – Municipium Aelium Karnuntum. U to vrijeme gradi se i amfiteatar civilnog grada.

od 171. do 173 p. Kr. / Car Marko Aurelije ostaje u Carnuntumu i ovdje dovršava 2. knjigu svojih autorefleksija.

9. 4. 193. p. Kr. / Lucije Septimije Sever proglašava se carem u Carnuntumu

194. n. Chr. / Carnuntum dobiva proširenu gradsku povelju – Colonia Septimia Aurelia Antoniniana Karnuntum

11. 11. 308. p. Kr. / Carska konferencija u Carnuntumu – posvećenje svetišta u sklopu Carske konferencije

433. p. Kr. / Provincija Panonija predana je Hunima.

Kraj 19. st. / Započinje sustavno istraživanje Carnuntuma koje traje do danas.