Osnivanjem Društva prijatelja Carnuntuma 1884. postavljeni su temelji istraživanja Carnuntuma.  GFC je jedna od najstarijih udruga ove vrste s vrlo bogatom tradicijom u Austriji i važna interesna udruga za pitanja arheologije u Carnuntumu.

© RSV

Otvaranje AMC-a 1904. (c) Donja Austrija – Muzej Carnuntinum, Bad Deutsch-Altenburg Otvaranje muzeja 1904., (c) Donja Austrija

Društvo je financiralo prva iskapanja iz privatnih sredstava. Tijekom više od 130 godina duge povijesti GFC-a članovi su bili i još jesu istaknuti predstavnici carske obitelji, plemstva i viših slojeva društva kao i znanstvene i poslovne zajednice. 

Uz znanstvena istraživanja, jedno od najvećih postignuća GFC-a bilo je osnivanje Muzeja Carnuntinum, koji je car Franjo Josip I. službeno otvorio 27. svibnja 1904.

© RSV

Kip ispred muzeja uspomena je na carev posjet 1904. godine.

Od svojeg osnivanja 1885. društvo je težilo promicanju rada arheoloških istraživača u najvećem kulturnom krajoliku današnje Austrije i učiniti ga dostupnim zainteresiranoj javnosti. Jednako je važan cilj trajnog očuvanja važnih svjedoka starorimske povijesti na ovome mjestu za budućnost.

Društvo danas nastavlja provoditi istraživačke projekte u Carnuntumu. S pomoću predavanja, stručnih skupova, znanstvenih publikacija i informacija te u tijesnoj suradnji s institucijama koje imaju slične ciljeve članovi, ali i svi zainteresirani za arheologiju i srodne znanosti, informiraju se o najnovijim rezultatima i razvoju arheoloških istraživanja na području Carnuntuma.