© RSV

Dom kupca Lucia je názornou ukážkou životnej úrovne strednej vrstvy obyvateľov Carnunta. Rozvrhnutie priestorov aj solídne zariadenie miestností signalizujú pomerne vysoký stupeň blahobytu, ktorý sa podarilo dosiahnuť nejednému z obyvateľov mesta. Kuchyňa so sporákom, obývacia miestnosť, vyhrievaná systémom podlahového kúrenia a priestory obchodu dovoľujú nazrieť do všedného dňa jednej z rímskych rodín.

Dom vďačí za svoje meno archeologickému nálezu, objavenému pri predchádzajúcom archeologickom výskume, s nápisom Lucius Maticeius Clemens. Luciov dom bol prvým z carnuntských objektov, rekonštruovaných metódami experimentálnej archeológie na pôvodnom mieste.