© RSV

V Carnunte nie sú zlaté časy Rimanov dávnou minulosťou, sú jeho prítomnosťou, možno ich prežívať všetkými zmyslami. A práve kvôli živému zážitku na pôvodnom mieste nálezov vznikol unikát aj vo svetovom meradle: „znovupostavená“ časť rímskej mestskej štvrte.

Všetky stavebné činnosti i detaily zariadenia vychádzajú z archeologických nálezov na tvári miesta. Vedeckým podkladom, použitým pri výstavbe, realizovanej prevažne remeselníckymi postupmi antiky a manuálne, predchádzali dlhoročné výskumy, na základe ktorých sa získali riešenia v oblasti architektúry, vykurovania, funkcií budov, rozmiestnenia priestorov a ich zariadenia.

Pri Vašej návšteve sa ocitnete na neopakovateľnom výlete do časopriestoru Rimanov.

Rímska mestská štvrť
Hauptstraße 1A
2404 Petronell-Carnuntum

  • Da JavaScript dekativiert ist, werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Da dein Browser nicht supportet wird, werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Auf Grund von zu geringer Bandbreite werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Auf Grund von zu schwacher Hardware werden einige Inhalte nicht geladen.