© RSV

Jediná mozaika, ktorá sa v Carnunte zachovala na pôvodnom mieste, získala dôstojný priestor na prezentáciu v čiastočne zrekonštruovanej stavbe budovy domus quarta (Haus IV).  Súdiac podľa rozlohy zastavanej plochy a mozaiky sa dá predpokladať, že išlo o luxusne zariadený obytný dom. Priestor s mozaikovou podlahou mohol slúžiť počas letných dní ako reprezentatívna jedáleň.

Aby sa zachovaná mozaiková podlaha zaskvela v plnej kráse, bolo ju potrebné „vyzbierať“, zreštaurovať a v záujme trvalého zachovania osadiť do nového nosného materiálu. Po ukončení reštaurátorských prác sa mozaika opäť ocitla na pôvodnom mieste nálezu a zažiarila v domus quarta v krásnej antickej farebnosti.