Museum Carnuntinum

Nová výstava "Svetové mesto na Dunajskom limite"

Od 30. júna 2022 bude múzeum Carnuntinum žiariť v novej kráse. Okrem reštaurovania sa zmení aj obsah: múzeum predstaví úplne novú výstavu: Carnuntum - Weltstadt am Donaulimes. Pomocou exponátov zo zbierok spolkovej krajiny Dolné Rakúsko, z ktorých niektoré ešte nikdy neboli vystavené, sú pôsobivo predstavené dejiny mesta a jeho spoločenský život.

Okrem každodenného života bežných ľudí sa v múzeu predstavia aj osobnosti, od cisárov až po slávnych guvernérov a bohatých občanov, ktorí mali na mesto trvalý vplyv. Múzeum Carnuntinum je teda ideálnym východiskovým bodom na objavnú cestu po rímskom meste Carnuntum.

Viac o výstave

Cieľ výstavy
Múzeum Carnuntinum bolo založené s cieľom zhromaždiť nálezy z Carnunta na jednom mieste. Bolo to teda prvé múzeum vykopávok v nemecky hovoriacom svete. V rámci reorganizácie je preto prvoradým cieľom naplniť túto zakladateľskú myšlienku a okrem tematických špeciálnych výstav interpretovať a prezentovať najnovšie výsledky výskumu Carnunta v koncentrovanej podobe a pomocou pôsobivých exponátov zo zbierok spolkovej krajiny Dolné Rakúsko.

Mestská štruktúra
Výsledky viac ako 150-ročného vedeckého výskumu sa po prvýkrát spojili do interaktívnej mapy starovekého Carnunta, ktorá umožňuje prezentovať históriu osídlenia a štruktúru osídlenia až na úroveň mestskej štvrte.

Metropola na dunajskom limese
Cieľom výstavy je tiež vytvoriť predstavu o tom, ako rímska metropola fungovala a ako v nej ľudia žili. Východiskovým bodom sú vojenské zariadenia, ktoré tvorili podstatnú časť systému ochrany hraníc "Dunajský limes" a boli základom pre rozvoj osídlenia Carnunta. Prilby, tvárové masky, strieborné pošvy na dýky a kompletne zachovaný cornu (vojenský signalizačný nástroj) sú len niektoré z vrcholov tejto časti výstavy.

Pod ochranou armády sa rozvíjala prosperujúca metropola, v ktorej si mnohí obyvatelia užívali honosný životný štýl a ktorej sebavedomie sa prejavovalo aj v prepracovaných verejných budovách. Originálne nálezy architektonických fragmentov, nábytkových detailov, ako sú nástenné maľby a podlahové krytiny, alebo potrubia svedčia o rušnom živote v meste.

Ľudia v Carnuntume
Carnuntum bolo tiež mestom cisárov. Svetové dejiny sa opakovane písali z Carnunta. Okrem toho sa mnohí občania dopracovali k značnému bohatstvu. V komore s pokladmi je vystavený luxusný tovar karnuntskej vyššej triedy, ako sú šperky, sklo a mramorové sochy.

Aby sme pochopili život ľudí, výstava sa preto zaoberá aj vierou a rímskym nebom bohov. S tým úzko súvisia aj predstavy o posmrtnom živote a s ním spojené pohrebné rituály.

História Múzea Carnuntinum

Museum Carnuntinum nesmiete vynechať pri žiadnej z návštev Carnunta. Stavba je dielom dvoch  najrenomovanejších architektov rakúsko-uhorskej monarchie: Friedricha Ohmanna a Augusta Kirsteina. Múzeum otvorilo svoje brány v roku 1904 a slávnosť poctil osobnou prítomnosťou rakúsky cisár František Jozef I..

Financie na výstavbu múzea poskytla Spoločnosť priateľov Carnunta zo súkromných prostriedkov s cieľom poskytnutia dostatku dôstojného priestoru na uloženie rozsiahlych zbierok z prvého archeologického výskumu lokality. Museum Carnuntinum sa tak stalo prvým múzeom archeologických nálezov v Rakúsku a prezentuje veľkú časť zbierok nálezov z antického Carnunta zo Spolkovej krajiny Dolné Rakúsko.

  • Ročne sa podarí naskenovať laserom a uložiť do digitálnej databázy objektov približne 1000 z celkového počtu 2 mil. nálezov.

    Databázy objektov

    Ročne sa podarí naskenovať laserom a uložiť do digitálnej databázy objektov približne 1000 z celkového počtu 2 mil. nálezov.

  • Základným kameňom pri budovaní vedeckého výskumu v Carnunte bolo založenie GFC – Spoločnosti priateľov Carnunta v roku 1885. Spoločnosť patrí k najstarším spolkom, s najbohatšou tradíciou na podporu tohto archeologického výskumu a sprístupňovanie informácií o Carnunte pre širokú verejnosť.

    Spoločnosť priateľov Carnunta

    Základným kameňom pri budovaní vedeckého výskumu v Carnunte bolo založenie GFC – Spoločnosti priateľov Carnunta v roku 1885. Spoločnosť patrí k najstarším spolkom, s najbohatšou tradíciou na podporu tohto archeologického výskumu a sprístupňovanie informácií o Carnunte pre širokú verejnosť.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List