© RSV

Návšteva kúpeľa - thermae – s vyhrievanými priestormi a bazénikmi tvorila neodmysliteľnú súčasť života Rimanov. Aby sa nemuseli zriecť luxusu, ktorý poskytoval bohatý Rím, zriaďovali Rimania i v najvzdialenejších mestách ríše verejné kúpele – a dopriali si ich aj v Carnunte. 
Výstavba kúpeľa sa dá nazvať „mravčou prácou“. Najväčšiu výzvu reprezentovala rekonštrukcia systému rímskeho podlahového kúrenia (hypokaustické vykurovanie). Nemenej náročná bola rekonštrukcia systémov na prívod vody do bazénikov. Výsledok prekonal všetky očakávania – vznikol jediný, vo svete ojedinelý funkčný rímsky kúpeľ, postavený antickými stavebnými postupmi, na pôvodnom mieste a od začiatku kompletne vyhrievaný zrekonštruovaným hypokaustickým systémom vykurovania.

Centrálnym miestom stretávania kúpeľa bola basilika thermarum. Samotný trakt kúpeľa za týmto priestorom bol radom miestností s rozličnou teplotou, nasledujúcich po sebe podľa presných pravidiel - fridiarium, tepidarium, caldarium

© RSV