1877

Prvé systematické archeologické práce - „odkrytie“ tzv. Legionárskeho tábora (a jeho následné zasypanie) a Amfiteátra vojenského mesta. Nález veľký Mithras, sa dnes nachádza v zbierkach Múzea Carnuntinum. Archeologická a reštaurátorská činnosť v okolí Brány pohanov.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List