Databázy objektov

Ročne sa podarí naskenovať laserom a uložiť do digitálnej databázy objektov približne 1000 z celkového počtu 2 mil. nálezov.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List