© RSV

villa urbana – nádherný mestský palác, ktorý pútavým spôsobom prezentuje životný štýl najvyššej vrstvy obyvateľov Carnunta. Pyšné schodisko, vedúce k hlavnému portálu, lemované stĺporadím, je jasným svedectvom spoločenského postavenia a sebavedomia vtedajšieho vlastníka.

Vo villa urbana sa podarilo doposiaľ zrekonštruovať jej nádherné verejné reprezentačné priestory. Vila však bola nepochybne súčasťou celého komplexu budov, siahajúcich s najväčšou pravdepodobnosťou až po oporný múr ulice na juhu obytného súboru. Aktuálne sa sústreďuje archeologický prieskum práve na odhalenie tajomstiev tohto komplexu.

Vzácnym nálezom bolo odkrytie rozsiahlej (30 m²) bohatej nástennej maľby. Po náročnom zložení úlomkov do aspoň trochu ucelenej predlohy sa ju napokon podarilo zrekonštruovať do pôvodného vzhľadu. Nádherný výsledok náročnej práce na maľbe a nanovo vyskladanej kamennej kupole v tvare pologule možno obdivovať v hlavnom sále.

© RSV