Carnuntum bir zamanlar Roma'nın Pannonia eyaletindeki en önemli şehirlerden biriydi. Tuna nehri üzerinde komşu Barbaricum'a karşı bir kale ve Amber Yolu'nun bir kavşağı olarak büyük stratejik, siyasi ve ekonomik öneme sahipti. Carnuntum'un tarihi hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

© RSV

1: Roman quarter 2: Amphitheater Civil City 3: School of Gladiators 4: Heathens Gate 5: Amphitheater Military City

İlk dönemlerde geçici kış deposu olarak görev yapan Carnuntum M.S. 1. ve 4. yüzyıl sonrasında 50.000 nüfusa ulaşmış ve yukarı Panonya Roma eyaletinin başkenti haline gelmiştir.  Lejyon kampı ve çevresindeki depo şehrinin yanı sıra askeri alanın dışında gelişen bir sivil şehir de vardı (municipium). 

Roma İmparatorluğunun kuzeydeki sınırı Limes Carnuntum’da Tuna tarafından işaretlenmiştir.  Sadece İmparatorluğun sınır koruması için askeri konumdan dolayı öneminden değil, önemli ticari yollara yakınlığından dolayı da Carnuntum önemli bir Roma Metropolü olarak gelişmiştir.

M.S. 6 / Sonraki İmparator Tiberius Carnuntum çevresinde güçlendirilmiş bir kış deposu kurar; Roma varlığının Carnuntum’da başlangıcı

M.S. 41-54 / Lejyon kampı kurulur

M.S. yaklaşık 96’dan sonra / sivil şehirde ilk yerleşim faaliyeti (Petronell-Carnuntum’da Roma semti alanı)

M.S. 81-96 / İmparator Domitian ile Auxiliarkastell ve askeri şehrin amfi tiyatorusu kurulur.  

Yaklş. M.S. 124 / Imparator Hadrian Carnuntum’a şehir statüsü verir - Municipium Aelium Karnuntum. Bu sürede sivil şehrin amfi tiyatrosu da kurulur.

M.S. 171-173 / İmparator Marc Aurel Carnuntum’da bulunur ve burada kendine dair düşüncelerin 2. kitabını bitirir.

M.S. 9.4.193 / Lucius Septimius Severus Carnuntum’da imparator olarak ilan edilir

M.S. 194 / Carnuntum geliştirilmiş şehir statüsü elde eder - Colonia Septimia Aurelia Antoniniana Karnuntum

M.S. 11.11.308 / Carnuntum’da imparator konferansı – imparator konferansı kapsamında mukaddesatın kutsanması

M.S. 433 / Panonya eyaleti Hunlara devredilir.

19. yüzyılın sonu / Carnuntum’un sistematik araştırması başlamış ve bugüne kadar devam etmiştir.