Rímske thermae

Návšteva kúpeľov - thermae bola neodmysliteľnou súčasťou rímskeho životného štýlu a kultúry. Aby sa nemuseli vzdať luxusu mestského života v Ríme, zriaďovali Rimania i v najvzdialenejších mestách svojej ríše verejné kúpele – a výnimkou nebolo ani Carnuntum. Najrozľahlejšími a najnádhernejšími boli kúpele v blízkosti rímskeho Fóra, uvádzané v staršej literatúre omylom ako ruina paláca. Kúpeľ, zrekonštruovaný na pôvodnom mieste, nebol vo svojej dobe jediným – v Carnunte ich bolo niekoľko. Podľa poznatkov, odvodených z archeologických nálezov, bol postavený ako verejná „zákazka“, zrejme okolo roku 124 n. l., krátko po povýšení civilného mesta na Municipium Aelium Karnuntum, (pocta porovnateľná s mestskými výsadami v stredoveku).

Rímske kúpele zaberajú plochu 1.500 m2  - pri ich výstavbe sa spotrebovalo temer 1.200 m3 kamenného muriva. Všetky pracovné úkony sa robili ručne. Najtvrdším orieškom bola rekonštrukcia rímskeho systému vykurovania a zásobovania bazénov vodou. Prvé praktické skúsenosti z úspešných pokusov o vykurovanie (hoci v menšom rozsahu) v Dome kupca Lucia a mestskej vile (villa urbana) boli pri skúmaní spôsobu fungovania rímskeho hypokaustického kúrenia mimoriadne osožné – a to i napriek skutočnosti, že zo stavebného zámeru takéhoto rozsahu neboli k dispozícii žiadne konkrétne výsledky.

Ešte náročnejšou úlohou bola rekonštrukcia zásobovania kúpeľov vodou. Napriek tomu, že existujú opisy o fungovaní takýchto systémov, neopiera sa žiaden z nich o pôvodné nálezy z antiky, takže výstavba prípojky vody do kúpeľov bola v podstate „výletom“ do neznáma. Výsledkom je svetová rarita - doposiaľ jediný fungujúci a funkčný rímsky kúpeľ postavený na pôvodnom mieste pôvodnou technológiou antických staviteľov. 

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List