© RSV

Amfiteatar vojnog grada

Amfiteatar je izgrađen od kamena u 2. veku nove ere, a njegove tribine mogle su da prime ukupno 8.000 ljudi. Zbog svog položaja u neposrednoj blizini logora legionara nesumnjivo je služio i za obuku pešadinaca i konjanika.

ATTENTION: For safety reasons, it is forbidden to walk on the remains of the walls!

© RSV

Multimedijalna prezentacija omogućava razgledanje vojnih objekata Karnuntuma.

Amfiteatar vojnog grada 
Wienerstraße 52 2405 
Bad Deutsch-Altenburg

Amfiteatar u civilnom gradu

© RSV

Amfiteatar civilnog grada nalazio se izvan gradskih zidina i izgrađen je krajem 2. veka nove ere. Arenu okružuju tribine široke 25 metara sa obe strane vrata, sa mestom za 13.000 posetilaca. Amfiteatar civilnog grada udaljen je od rimske gradske četvrti oko 10 minuta hoda.

Besplatan ulaz

ATTENTION: For safety reasons, it is forbidden to walk on the remains of the walls!

Arena za obuku gladijatora

Odmah pored amfiteatra civilnog grada nalazila se škola za obuku gladijatora, otkrivena 2011. godine. Čitav prostor obuhvata dvoranu za obuku, sopstveno kupalište i prostoriju za okupljanje. U unutrašnjem dvorištu nalazila se drvena dvorana za vežbanje prečnika 19 metara, koja je obnovljena na izvornom mestu pored amfiteatra.