Karnuntum je od 1. do 4. veka nove ere bio značajan rimski grad na granici Rimskog carstva. Zahvaljujući svom važnom vojnom položaju za zaštitu granica, kao i blizini velikih trgovačkih puteva, Karnuntum je postao glavni grad provincije Gornje Panonije, sa oko 50.000 stanovnika.

Rimski grad Karnuntum želi da oživi istoriju i osnovna naučna istraživanja. Rimska gradska četvrt s obnovljenim antičkim kućama, amfiteatar i Muzej Karnuntinum, kao prava riznica Karnuntuma, vraćaju antiku u život.

© (c) Andreas Hofmarcher
© GFC
© RSV
  • Da JavaScript dekativiert ist, werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Da dein Browser nicht supportet wird, werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Auf Grund von zu geringer Bandbreite werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Auf Grund von zu schwacher Hardware werden einige Inhalte nicht geladen.