Učinite nevidljivo vidljivim!

Uz aplikaciju Carnuntum prvi put možete doživeti područja koja su hiljadu godina bila pod zemljom. Na mnogim uzbudljivim mestima u Karnuntumu prikazuju se drevna zdanja na slici s vaše kamere. Zahvaljujući proširenoj stvarnosti koja stapa stvarni i digitalni svet, prošlost postaje opipljiva. Pored toga posetioci na tematskim obilascima gradske četvrti mogu videti antičke artefakte drevnih stanovnika Karnuntuma. U obliku 3D snimka možete istraživati eksponate na virtuelni način i izvan muzejskih vitrina.

 

NOVO! Sve funkcije aplikacije Carnuntum od sada možete doživeti od kuće pomoću pametnog telefona. Želimo vam mnogo zabave tokom digitalnog obilaska rimskog grada!

Besplatno preuzimanje u prodavnicama aplikacija

Proširena i virtuelna stvarnost

Putem aplikacija proširene stvarnosti na nekoliko uzbudljivih mesta u Karnuntumu antičke zgrade izranjaju iz zemlje i oživljavaju virtuelno na slici s vaše kamere. Zgrade i lokacije u Karnuntumu vizualizuju se detaljno u svom stvarnom antičkom kontekstu na svom izvornom mestu. Veličina, dimenzije i konteksti antičkog grada prikazani su na potpuno novi način.

Digitalna aplikacija i virtuelne rekonstrukcije zasnovane su na stalnom istraživanju Karnuntuma. Situacioni planovi i prikazi virtuelnih kuća počivaju na arheološkom istraživanju i naučno su utemeljeni.

Na karti možete videti gde možete pronaći uzbudljiva mesta u Karnuntumu. Skenirajte informativne table na licu mesta kako biste pokrenuli aplikaciju proširene stvarnosti. Svim virtuelnim prezentacijama možete pristupiti od kuće klikom na uzbudljiva mesta na karti. Takođe možete uključiti prikaz antičkih građevina kako biste sagledali dimenzije nekadašnjeg grada Karnuntuma.

Doživite digitalne rekonstrukcije na uzbudljivim mestima iz tri različita gledišta. Okrećite pametni telefon 360° u svim smerovima kako biste iskusili što više.

 

AR – proširena stvarnost

Ovde imate mogućnost da nekadašnjim zgradama upotpunite današnju stvarnost. Virtuelne građevine uklapaju se sa stvarnom pejzažnom slikom na kameri telefona. 

VR – virtuelna stvarnost

Prikazuje vam virtuelnu sliku kako je Karnuntum nekada izgledao. Okrećite pametni telefon u različitim pravcima da biste sagledali sve.

Virtuelna stvarnost u 3D

Virtuelne scene takođe možete doživeti u trodimenzionalnom režimu. Potrebne su vam naočare za virtuelnu stvarnost koje možete nabaviti u prodavnici Carnuntum.

Tematski obilasci sa antičkim nalazima

Zaputite se pomoću aplikacije Carnuntum tragom rekonstruisanih kuća u gradskoj četvrti i otkrijte drevne predmete virtuelno na svom ekranu. Svi predmeti koje su za sobom ostavili nekadašnji stanovnici i stanovnice Karnuntuma pojaviće se na vašem pametnom telefonu tamo gde su zapravo pronađeni, pričajući priču o ljudima iz Karnuntuma.

Dok šetate rimskom gradskom četvrti, pojaviće se obaveštenje kada je neki eksponat u blizini. Od kuće možete pozivati pronađene predmete direktno preko karte. Zahvaljujući tome, možete posmatrati 3D snimak predmeta na mestu stvarnog pronalaska. Iscrpne informacije o svakom nalazu upotpunjuju dve tematske ture.

Naklonost bogova

Obilazak lokacije „Naklonost bogova” objedinjuje pojedine antičke nalaze koji se mogu svrstati u tematsko područje vere i verskih obreda. Poštovanje mnogih božanstava, ali i sujeverje i magija, igrali su važnu ulogu u rimskom društvu.

Život i stanovanje

Obilazak pod nazivom „Život i stanovanje” prikazuje najrazličitije predmete iz svakodnevnog života nekadašnjih stanovnika i stanovnica Karnuntuma. Tu spadaju upotrebni predmeti poput sudova i svetiljki, kao i dragoceni nakit.

  • Da JavaScript dekativiert ist, werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Da dein Browser nicht supportet wird, werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Auf Grund von zu geringer Bandbreite werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Auf Grund von zu schwacher Hardware werden einige Inhalte nicht geladen.