© RSV

Ono što je danas zaštitni znak Karnuntuma nekad je bio slavoluk ispred zidina civilnog grada Karnuntuma.

Oko 900 metara južno od civilnog grada smeštena su Paganska vrata (Hajdentor), koja su verovatno podignuta u vreme vladavine cara Konstancija II (351–361. nove ere). Paganska vrata nekada su bila kvadrifrons, spomenik sa dvostrukim vratima između četiri stuba. Spoljne dimenzije bile su oblika kocke sa stranicom dužine 14,5 metara. Masivno postolje za kip u sredini Paganskih vrata ukazuje na tumačenje artefakta kao trijumfalnog spomenika, zbog čega prolazak kroz luk nije bio moguć. Na 4,3 m visokom postolju za kip verovatno je bio postavljen carski kip veći od prirodne veličine.

Besplatan ulaz

© RSV
  • Da JavaScript dekativiert ist, werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Da dein Browser nicht supportet wird, werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Auf Grund von zu geringer Bandbreite werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Auf Grund von zu schwacher Hardware werden einige Inhalte nicht geladen.