Prohlédněte si i to, co není vidět

S aplikací Carnuntum App poznáte i místa, která už tisíce let leží pod zemí. Na speciálních interaktivních místech v archeoparku Carnuntum se zobrazí antické stavby v obrazu vašeho fotoaparátu. Minulost ožívá díky rozšířené realitě, která je spojením reálného a digitálního světa. Kromě toho můžete při tematických procházkách městskou čtvrtí prozkoumat antické předměty tehdejších obyvatel města Carnuntum. Exponáty si můžete prohlížet virtuálně jako 3D sken i mimo muzejní vitríny.

 

NOVINKA Všechny funkce aplikace Carnuntum App můžete nyní vyzkoušet na svém chytrém telefonu i z domova. Užijte si digitální prohlídku římského města.

Zdarma ke stažení v obchodech s aplikacemi

Rozšířená a virtuální realita

Díky aplikacím s rozšířenou realitou, které můžete použít na speciálních interaktivních místech v archeoparku Carnuntum, zmizí antické budovy a objeví se virtuálně v obrazu vašeho fotoaparátu. Stavby a lokality archeoparku Carnuntum se zobrazí ve své skutečné antické podobě na původním místě a se všemi detaily. Velikost a kulisy antického města si tak můžete prohlédnout úplně novým způsobem.

Základem pro digitální aplikaci a virtuální rekonstrukce je soustavný výzkum základů města Carnuntum. Půdorysy a náhledy virtuálních domů pochází z archeologického průzkumu a jsou vědecky podložené.

Speciální interaktivní místa v archeoparku Carnuntum najdete na mapě. Naskenováním informačních tabulí na interaktivních místech spustíte aplikaci rozšířené reality. Z domova můžete všechny virtuální obrázky vyvolat kdykoliv kliknutím na speciální interaktivní místo na mapě. Prohlédněte si také antické stavby, abyste viděli, jak rozsáhlé bylo starověké město Carnuntum.

Na speciálních interaktivních místech si můžete prohlédnout digitální rekonstrukce ve třech různých perspektivách. Abyste toho viděli co nejvíc, otáčejte smartphonem všemi směry o 360°.

 

AR – Augmented Reality (rozšířená realita)

Zde máte možnost rozšířit dnešní realitu o tehdejší budovy. Ve fotoaparátu vašeho mobilního telefonu zapadnou virtuální stavby do skutečného obrazu krajiny. 

VR – Virtual Reality (virtuální realita)

Přináší virtuální obraz toho, jak město Carnuntum kdysi vypadalo. Abyste toho viděli co nejvíc, otáčejte svým smartphonem všemi směry.

Virtuální 3D realita

Virtuální obrazy si můžete prohlédnout i v 3D režimu. K tomu potřebujete brýle pro virtuální realitu, které jsou k dispozici v obchodě archeoparku Carnuntum.

Tematické okruhy se starověkými artefakty

Vydejte se s aplikací Carnuntum App prozkoumávat zrekonstruované domy v městské čtvrti a objevte starověké artefakty virtuálně na své obrazovce. Všechny předměty, které nám tehdejší obyvatelé města Carnuntum zanechali, se objeví na obrazovce smartphonu přesně tam, kde byly skutečně nalezeny, a vypráví tak příběhy lidí z města Carnuntum.

Při procházce římskou městskou čtvrtí se vždy objeví upozornění, jakmile se některý z předmětů nachází ve vaší blízkosti. Z domova můžete předměty zobrazit přímo z mapy. Můžete si tak 3D scan předmětu prohlížet na místě, kde byl skutečně nalezen, a se všemi detaily. Podrobné informace o každém nalezeném předmětu doplní výklad obou tematických okruhů.

Přízeň bohů

Okruh s názvem „Přízeň bohů“ se věnuje předmětům, které lze zařadit do tematické oblasti víra a náboženské obřady. Uctívání více božstev, ale také pověrčivost a magie, hrály v římské společnosti důležitou roli.

Život a bydlení

Okruh s názvem „Život a bydlení“ ukazuje různé předměty každodenního života tehdejších obyvatel města Carnuntum. Patří sem jak předměty denní potřeby jako nádoby a lampy, tak hodnotné šperky.

  • Da JavaScript dekativiert ist, werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Da dein Browser nicht supportet wird, werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Auf Grund von zu geringer Bandbreite werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Auf Grund von zu schwacher Hardware werden einige Inhalte nicht geladen.