© RSV

Jsme držitelem rakouské ekologické známky a jsme si vědomi toho, jak důležité je odpovědné využívání přírodních zdrojů. Vycházet můžeme z historie samotného římského města Carnuntum: římské osídlování znamenalo proměnu původně hustě zalesněné oblasti kolem města Carnuntum. Tato proměna je patrná dodnes. Hluboké lesy byly káceny kvůli výstavbě nebo kvůli těžbě dřeva jako paliva, odpadní voda z velkoměsta byla nefiltrovaná odváděna do Dunaje. Nadměrné využívání přírody, emise CO2, znečišťování vody nejsou fenoménem průmyslové éry, ale existovaly už před tisíci lety.

Během rekonstrukcí v římském městě Carnuntum byl použit výhradně přírodní stavební materiál z regionálních zdrojů. U střešních konstrukcí byly použity recyklované staré střešní krovy ze zbouraných stodol v regionu. Systém topení, větrání a klimatizace nového návštěvnického centra používá přirozenou cirkulaci vzduchu s využitím hloubkových sond podle vzoru arabských odvětrávacích věží a vytápění peletami. Elektřina pochází z obnovitelných zdrojů. Světelné zdroje jsou postupně nahrazovány úspornějšími alternativami, případně LED zdroji.

V rámci možností zákona o zadávání zakázek se snažíme spolupracovat s regionálními partnery, abychom udržovali krátké dodavatelské řetězce. Také provozovatel gastronomických zařízení sází v rámci možností na regionální produkty.

V oblasti mobility jsme nabídku zpracovali tak, abychom minimalizovali počet jízd osobními vozy. Na našich webových stránkách uvádíme v prvé řadě možnost příjezdu veřejnou dopravou. V návaznosti na to nyní diskutujeme o možnosti vzniku rozsáhlé sítě sdílených taxíků na vyžádání, která by v rámci regionu sahala od města Bruck/Leitha přes Hainburg až po Marchfeld.

Důsledně dbáme na třídění odpadu v celém návštěvnickém i zaměstnaneckém areálu. Při úklidu používáme biologicky odbouratelné prostředky. Naše externí partnery vyzýváme k tomu, aby se dle svých možností také připojili k této cestě. V rámci digitalizace se značně omezuje podíl výtisků v kancelářském provozu.

Na základě našeho současného sebeobrazu je naším cílem do budoucna přesvědčit naše návštěvníky a zaměstnance pomocí vhodné komunikace a nejrůznějších školení, že aktivní účast na ochraně životního prostředí nepředstavuje omezení, pouze přehodnocení stávajících návyků.

Podívejte se také na náš akční program týkající se ochrany životního prostředí a udržitelnosti.

  • Da JavaScript dekativiert ist, werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Da dein Browser nicht supportet wird, werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Auf Grund von zu geringer Bandbreite werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Auf Grund von zu schwacher Hardware werden einige Inhalte nicht geladen.