Rímska orlica

Výstava múzea Carnuntina ukazuje, ako sa vďaka rímskej armáde v Carnunte zmenil obraz osídlenia, hospodárstvo ale aj spolužitie. „Rímska orlica“ zobrazuje nárok na moc rímskych cisárov.

Ťažiskom výstavy sú rozsiahle vojenské a civilné úlohy rímskeho vojska. Vzácnymi exponátmi výstavy sú celosvetovo ojedinelé zachované cornu - plechový dychový nástroj, ktorý slúžil na prenos povelov - a výborne zachované helmy. Originálne nálezy z Carnunta umožňujú nazrieť do veľmi osobných informácií o kariére a životných osudoch rímskej posádky.

Veľký priestor sa venuje aj životu na hranici Rímskej ríše, v prípade Carnunta ide o dunajský limes. V metropole obchodu, na hranici medzi Rímskou ríšou a tzv. Barbaricom sa darilo po stáročia nielen obchodu, primeraný rozkvet zaznamenala preukázateľne aj kultúra. Táto vysoká životná úroveň bola možná len vďaka ochrane hraníc a kultúrnej výmene, ktorú zaručovala rímska légia.

Trvanie: 1 hod
Cena lístka/os.: € 13,-
Minimálna veľkosť skupiny: 20 osôb

 

Brožúra

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List