© RSV

Posećivanje termi sa zagrejanim prostorijama i bazenima s vodom bio je sastavni deo rimske kulture življenja. Kako se ne bi morali odreći luksuza bogatog grada Rima, Rimljani su i u udaljenim gradovima carstva podizali javna kupatila, pa tako i u Karnuntumu.

Prilikom ručne gradnje termi, rekonstrukcija rimskog podnog grejanja (hipokaustni sistem grejanja) bila je najveći izazov. Najzahtevnijom se pokazala obnova vodosnabdevanja bazena. Rezultat su jedine rimske terme na svetu izgrađene na izvornom lokalitetu antičkom tehnikom gradnje koje su potpuno funkcionalne i u potpunosti se greju rimskim sistemom podnog grejanja.

Bazilika termarum bila je centralno mesto okupljanja u termama. Sam trakt termi iza njega bio je niz prostorija sa tačno regulisanom različitom temperaturom: frigidarijum, tepidarijum, kaldarijum.

© RSV