© RSV

Rimsko doba u Karnuntumu nije neka mnogo daleka prošlost, već sadašnjost koja se može doživeti svim čulima. U okviru ovoga, jedan deo rimske gradske četvrti obnovljen je na originalnoj lokaciji, jedinstveno u celom svetu.

Svi građevinski radovi i detalji opremanja zasnivaju se na arheološkim nalazima na licu mesta. Naučna osnova za obnovu, koja je pretežno realizovana ručnim radom uz pomoć antičke tehnike zanatstva, dobijena je dugogodišnjim istraživanjima, na osnovu kojih su mogle da se dobiju informacije o arhitekturi, grejnoj tehnici, funkciji objekata, korišćenju prostora i unutrašnjem uređenju.

Tokom posete otvoriće vam se jedinstveni vremenski portal u antički Karnuntum ranog 4. veka.

РИМСКА ЧЕТВРТА
Хауптстрассе 1А
2404 Петронелл-Царнунтум

  • Da JavaScript dekativiert ist, werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Da dein Browser nicht supportet wird, werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Auf Grund von zu geringer Bandbreite werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Auf Grund von zu schwacher Hardware werden einige Inhalte nicht geladen.