Založení společnosti přátel města Carnuntum v roce 1884 bylo důležité pro bádání související s městem Carnuntum.  Společnost přátel města Carnuntum (GFC) je jedním z nejstarších spolků s nejbohatšími tradicemi svého druhu v Rakousku a důležitým zájmovým spolkem prosazujícím zájmy archeologie ve městě Carnuntum.

© RSV

Otevření AMC 1904 (c) země Dolní Rakousko – Muzeum Carnuntinum, Bad Deutsch-Altenburg Otevření muzea 1904, (c) země Dolní Rakousko

První vykopávky financovala společnost ze soukromých zdrojů. Během více než 130leté historie patřili a patří ke členům významní zástupci z řad císařské rodiny, šlechty, vyšší střední třídy, akademické obce a podnikatelů. 

Kromě vědeckého bádání bylo jedním z nejvýznamnějších počinů společnosti zřízení muzea Carnuntium, které bylo 27. května 1904 slavnostně otevřeno císařem Františkem Josefem I.

© RSV

Před muzeem stojí socha, která návštěvu císaře v roce 1904 připomíná.

Od svého založení v roce 1885 má společnost za cíl podporovat archeologický výzkum v největší kulturní krajině na území dnešního Rakouska a zpřístupnit ho zájemcům z řad veřejnosti. Neméně důležité je trvalé uchování významných dokladů římské historie pro budoucnost.

Společnost i dnes provádí aktuální výzkumné projekty ve městě Carnuntum. Prostřednictvím přednášek, odborných konferencí, vědeckých publikací a informací, i díky úzké spolupráci s institucemi s podobnými cíli jsou členové a všichni zájemci o archeologii a příbuzné vědy informováni o nejnovějších výsledcích a vývoji archeologických výzkumů zejména v oblasti kolem města Carnuntum.

  • Da JavaScript dekativiert ist, werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Da dein Browser nicht supportet wird, werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Auf Grund von zu geringer Bandbreite werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Auf Grund von zu schwacher Hardware werden einige Inhalte nicht geladen.