Služby v Meste Rimanov

Databázy

Okolo 1000 z asi dvoch miliónov nálezov sa ročne naskenujú laserom a sú uložené do digitálnej databázy objektov.

Carnuntum App

Preskúmajte s pomocou Carnuntum App aj neodkryté časti mestskej štvrte, odpočívajúce pod nánosmi pôdy.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List