Cíl výstavy
Muzeum Carnuntinum byla založeno proto, aby nálezy z města Carnuntum mohly být shromážděny na jednom místě. Stalo se prvním muzeem vykopávek v německy mluvících zemích. Během reorganizace bylo proto cílem držet se zakladatelské myšlenky a vyjma speciálních tematických výstav interpretovat a prezentovat nejnovější výsledky bádání ve městě Carnuntum v koncentrované podobě a na základě působivých exponátů ze zemských sbírek Dolního Rakouska.

Struktura města
Výsledky vědeckého průzkumu, který probíhá více než 150 let, byly poprvé shrnuty do interaktivního plánu starověkého města Carnuntum. Plán zobrazuje historii, ale i strukturu osídlení až na úroveň městské čtvrti.

Metropole na Dunajském limetu
Výstava má ale také vysvětlit, jak římská metropole fungovala a jak v ní lidé žili. Výchozím bodem jsou vojenské tábory, které tvořily významnou část systému zabezpečení hranic, tzv. „Dunajský limes“, a byly základem pro rozvoj osídlení města Carnuntum. Přilby, obličejové masky, stříbrná pouzdra na dýky a kompletně zachovalý cornu (vojenský signalizační nástroj) jsou pouze některé z hlavních exponátů v této části výstavy.

Pod vojenskou ochranou rozkvetla metropole, ve které mnoho obyvatel žilo na vysoké úrovni a jejichž sebevědomí se zrcadlilo i v rozsáhlých veřejných stavbách. Originální nálezy architektonických fragmentů, detailů z vybavení, jako například nástěnné malby a podlahové krytiny, nebo potrubí svědčí o velmi čilém životě ve městě.

Lidé ve městě Carnuntum
Carnuntum bylo i císařským městem. Město Carnuntum mělo vliv na světovou historii. Kromě toho se řada obyvatel dostala k nevídanému bohatství. Pokladnice vystavuje luxusní zboží vyšší vrstvy obyvatel města Carnuntum, jako jsou šperky, sklo a sochy z mramoru.

Abychom porozuměli prostředí, ve kterém tehdy lidé žili, představuje výstava také tehdejší víru a římské božstvo. S tím jsou také úzce spojeny představy o posmrtném životě a pohřební rituály.

  • Da JavaScript dekativiert ist, werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Da dein Browser nicht supportet wird, werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Auf Grund von zu geringer Bandbreite werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Auf Grund von zu schwacher Hardware werden einige Inhalte nicht geladen.