© (c) Römertadt Carnuntum

Na výstavě: Carnuntum – metropole na Dunajském limetu jsme pomocí exponátů ze zemských sbírek Dolního Rakouska, z nichž některé z nich ještě nebyly nikdy vystaveny, poskládali pozoruhodný obraz historie města a společenského života.

© RSV

Historie muzea Carnuntinum

Muzeum Carnuntinum by měl vidět každý návštěvník archeoparku Carnuntum. Postaveno bylo Friedrichem Ohmannem a Augustem Kirsteinenm, což byli dva z nejuznávanějších architektů končící Rakousko-uherské monarchie, a v roce 1904 ho osobně slavnostně otevíral císař František Josef I. Postaveno bylo v duchu historismu, ve stylu římské venkovské vily, návrh se opíral o typické architektonické prvky z římských provincií. Muzeum Carnuntinum tak může bez problémů konkurovat velkým muzejním stavbám na vídeňské Ringstraße.

Stavba muzea byla financována společností přátel města Carnuntum ze soukromých zdrojů. K tehdejším sponzorům a dárcům patřili významní zástupci z řad císařské rodiny, šlechty, vyšší střední třídy, akademické obce a podnikatelů. Společnost přátel města Carnuntum měla za cíl shromáždit na jednom místě rozsáhlou sbírku z prvních vykopávek ve městě Carnuntum, a proto se rozhodla pro stavbu muzea. Muzeum Carnuntinum je tak prvním muzeem vykopávek v Rakousku a dnes prezentuje velkou část zemských sbírek Dolního Rakouska, které se zabývají starověkým městem Carnuntum.

© RSV

Opening of the AMC in 1904 (c) Province of Lower Austria - Museum Carnuntinum, Bad Deutsch-Altenburg 

Muzeum Carnuntinum
Badgasse 42
2405 Bad Deutsch-Altenburg

© RSV
© GFC
  • Da JavaScript dekativiert ist, werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Da dein Browser nicht supportet wird, werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Auf Grund von zu geringer Bandbreite werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Auf Grund von zu schwacher Hardware werden einige Inhalte nicht geladen.