Tréningová aréna gladiátorskej školy

Medzinárodnému tímu z Inštitútu Ludwiga Boltzmanna - Inštitútu na vyhľadávanie archeologických nálezov a virtuálnu archeológiu (Ludwig Boltzmann Institut für Archäologische Prospektion und Virtuelle Archäologie (LBI-ArchPro) sa v spolupráci s Rímskym mestom Carnuntom v roku 2011 podaril unikátny objav. Využili najmodernejšie „prospektorské“ prístroje – magnetometre a pozemné radary – a lokalizovali v bezprostrednej blízkosti amfiteátra civilného mesta pozostatky gladiátorskej školy. Tento nález je kvôli svojej úplnosti a rozsahu ojedinelý a významom porovnateľný so stavbou Ludus Magnus v Ríme. 

Vychádzajúc z výsledkov prospekcie (vyhľadávania v pôde) odkryli archeológovia v roku 2014 pri prieskume lokality za účelom rozlúsknutia jej ďalších „tajomstiev“ aj niekoľko častí tréningovej arény gladiátorskej školy. V priamom slede sa na identickom mieste, na ktorom stál pred 1800 rokmi originál, vybudovala aréna s vnútorným priemerom cca 14 m (46 rímskych stôp) a vonkajším priemerom 19 m a dvoma radmi miest pre divákov. O rok na to bola aréna zaradená do kalendára podujatí. Súčasťou programu bol verejný tréning „domácej“ gladiátorskej skupiny Familia Gladiatoria Carnuntina.

 

 

2404 Petronell-Carnuntum 

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List