© RSV

Kupite ulaznice povoljno i jednostavno na internetu i informišite se o prikladnim mogućnostima obilaska s vodičem

Naše lokacije

© RSV

 

1: Rimska gradska četvrt 
2: Amfiteatar civilnog grada 
3: Škola za gladijatore 
4: Hajdentor (Paganska vrata) 
5: Amfiteatar vojnog grada 
6: Muzej Karnuntinum 

Usluge rimskog grada

© RSV
  • Da JavaScript dekativiert ist, werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Da dein Browser nicht supportet wird, werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Auf Grund von zu geringer Bandbreite werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Auf Grund von zu schwacher Hardware werden einige Inhalte nicht geladen.