© RSV

Kupite ulaznice povoljno i jednostavno na internetu i informišite se o prikladnim mogućnostima obilaska s vodičem

Naše lokacije

© RSV

 

1: Rimska gradska četvrt 
2: Amfiteatar civilnog grada 
3: Škola za gladijatore 
4: Hajdentor (Paganska vrata) 
5: Amfiteatar vojnog grada 
6: Muzej Karnuntinum 

Usluge rimskog grada

© RSV